עורך דין צוואה וירושה מומלץ

לא ניתן לדבר על החשיבות שבבחירת עורך דין צוואה וירושה מומלץ, מבלי להסביר מה תפקידו של עורך דין המתמחה בעיזבונות (כלומר – ענייני ירושות, צוואות, עריכתן והגשת התנגדות לקיומן).
זאת, מאחר ולעורך הדין המתמחה בתחומים שאותם הזכרנו, ישנם מספר תפקידים חשובים, שהראשון בהם, הוא עריכת צוואות.
על אף, שלכאורה, חוק הירושה מאפשר לכל אדם המעוניין בכך לכתוב בעצמו צוואה המורה כיצד יחולק עזבונו לאחר שהוא לא יהיה בין החיים, המציאות מורכבת הרבה יותר.
עריכת הצוואה בידיו של אדם שאינו מתמחה בתחום עלולה להגדיל את הסיכון לכך שהצוואה לא תקויים ככתבה וכלשונה, הרכוש והממון לא יגיעו ליורשים שאליהם הם מיועדים, ובכך המצווה (כותב הצוואה המוריש את רכושו) לא יזכה לכך שרצונו יתמלא.

עורך דין צוואה וירושה מומלץ - הבית שלי

במה עוד מתמחה עורך דין צוואה וירושה מומלץ?

אם כן, התפקיד הראשון והחשוב של עורך דין ירושה וצוואה מומלץ הוא לערוך את הצוואה באופן המקצועי ביותר ובהתאם לכללי הפסיקה שהתפתחה בתחום, בכדי לוודא ככל שניתן, שהוראותיה תקוימנה ככתבן וכלשונן, וכי המצווה יזכה לכך שרצונותיו יתקיימו שהזוכים יוכלו להסתמך על האמור בה.
תקפותן של צוואות קיימות וכתובות עלולה להיות מעורערת מסיבות שונות (מנסיבות טכניות שונות כגון פגם צורני ופורמלי, דרך טענה על השפעות בלתי הוגנות שהופעלו על המצווה וכלה בהטלת ספק בכשירותו הרפואית ו/או הקוגניטיבית שלו במועד עריכת הצוואה), ומשכך, חשוב כי עריכת הצוואה תתבצע בליווי של איש המקצוע המתאים לכך – עורך דין המתמחה בענייני צוואות וירושות.

עורך הדין יוכל להנתחות את המצווה להשיג אישור רפואי תקף ליום עריכת הצוואה הקובע שאין מניעה קוגנטיבית לעריכת צוואה חדשה ועוד טכניקות אחרות שיוכלו להקדים תרופה למכה מפני טענות סרק שיועלו בשלב מאוחר יותר על ידי גורמים מאוכזבים מתוכן הצוואה.

חוק הירושה אף קובע, כי בהיעדרה של צוואה כתובה, יעבור עזבונו של האדם אל המוגדרים בחוק הירושה כיורשיו על פי הדין – צאצאיו, הוריו וצאצאיהם והורי ההורים, על פי סדרי עדיפות מסוימים, שאף הם מפורטים בחוק הירושה תשכ”ה – 1965.
במקרה כזה, באופן טבעי, עלולים להיווצר בין בני משפחתו סכסוכים מסכסוכים שונים, שבבסיסם, מצויה חוסר הסכמתם של המעורבים לחלוקת העיזבון, כפי שהיא מוכתבת להם מ"גבוה", על פי החוק.
כאן, נכנס עורך הדין המתמחה בצוואות ובירושות לתפקיד מנהל הסכסוך, כשהוא עושה את כל אשר ביכולתו בכדי להביא להסכמה בין הצדדים הנוגעים בדבר בנוגע לחלוקת הרכוש.
במקרים מסוימים, על מנת לחלק את העיזבון בצורה ההולמת ביותר בין היורשים, חלק מהרכוש יצטרך להיות ממומש
(על ידי מכירתו) וחלוקת תמורתו בין היורשים, וגם בכך עורך הדין יכול לסייע רבות.

הגשת בקשה לקבלת צו ירושה על ידי עורך דין צוואה וירושה מומלץ

עניין נוסף בו עשוי עורך הדין המתמחה בענייני עיזבון להיות לעזר, הוא הטיפול בהגשת הבקשה לקבלת צו הירושה או צו לקיום צוואה.
לשם הוצאתה של צוואה מן הכתב לפועל (כלומר – לממש אותה) קיים צורך להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. הגשת צו זה מתבצעת, לרוב, על ידי עורך הדין שמייצג את היורשים בצוואה הספציפית, והיא מלווה בדרישה לצירוף של מסמכים רלוונטיים (תעודת פטירה, מכתבים ליורשים בדין, תצהיר/י הסתלקות וכד').

על אף שגם כאן לכאורה, חוק הירושה מאפשר להגיש את הבקשה לקבלת צו הירושה באופן עצמאי (ידני או מקוון, על פי תנאי המקרה), ליווי וייצוג של עורך דין צוואה וירושה מומלץ מסוגלים לחסוך ליורשים לא מעט הסתבכויות בירוקרטיות ואי ודאות בתהליך.

עו"ד דרור הראל הוא עורך דין צוואה וירושה מומלץ ומנוסה מאוד.
דרור בעל ניסיון בטיפול בתיקי ירושה מורכבים, בפתרון סכסוכים בין יורשים, אם באמצעות משא-ומתן שמוביל להסכמים או במקרה הצורך בהליכי בית משפט.

לקביעת פגישה או קבלת ייעוץ ראשוני, צרו קשר עם עו"ד דרור הראל בטלפון 08-6384080